Аж үйлдвэрийн мэдээ

  • Техникийн шинж чанар, тосны шүүлтүүрийн үүрэг

    Техникийн шинж чанар, тосны шүүлтүүрийн үүрэг

    Техникийн шинж чанар ● Шүүлтүүрийн цаас: Газрын тосны температурын өөрчлөлт нь 0-300 градусын хооронд хэлбэлздэг тул газрын тосны шүүлтүүр нь шүүлтүүрийн цаасанд агаарын шүүлтүүрээс илүү өндөр шаардлага тавьдаг.Температурын огцом өөрчлөлтийн үед газрын тосны концентраци нь өөрчлөгддөг бөгөөд энэ нь т...
    Цааш унших